Tilsyn

Tilsyn

Socialtilsyn

Socialtilsyn Midt [STM] fører tilsyn med Opholdssted og Bosted. STM har pligt til at besøge Æblegården mindst en gang om året og føre tilsyn. Tilsynet føres med afsæt i Socialstyrelsens 7 kvalitetstemaer.

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Læs mere her.

Skoletilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er Æblegårdens bopælskommune og det er derfor dem der fører tilsyn med Æblegårdens skole. Skoletilsynet føres to gange årligt. Den ene gang er anmeldt på forhånd. Ved skoletilsynets andet besøg, kommer tilsynet uanmeldt.

Det er skoletilsynets opgave at føre tilsyn med, at vores skole overholder folkeskoleloven og at kvaliteten af både undervisningen og elevernes fremmøde er tilfredsstillende, herunder at evt. fravær dokumenteres relevant.