Opholdsstedet

Trygge og hyggelige rammer

Æblegården tilbyder socialpædagogisk behandling for børn og unge ml. 7 og 18 år.  Opholdsstedets voksne er alle relevant fagligt uddannet, langt de fleste som socialpædagoger og enkelte har i stedet en lærer eller socialrådgiveruddannelse.

Opholdsstedet er for børn og unge har massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale, samt indlæringsmæssige vanskeligheder og særlige behov der ofte kan relateres til kontinuerlige svigt i omsorg i de tidligere barndomsår.

Opholdsstedet er først og fremmest børnenes og de unges hjem og det er derfor vigtigt for os, at Æblegården opleves som et hyggeligt, trygt og rart sted at bo.