Bostedet

Æblegårdens Bosted

Bostedet er for Æblegårdens unge, for hvem det giver mening at blive boende at blive boende længere end det 18 år. I bostedet kan du bo fra du er 16 år og støttes i et botrænings-forløb frem til du fylder 25 år.

Bostedets 2 pladser er godkendt med fleksibel indskrivningsmulighed henholdsvis efter serviceloven: SEL § 66, stk. 1, nr. 5 – eller §107.

Pladserne er primært tiltænkt unge der forud har været indskrevet i Æblegårdens opholdssted.