Æblegårdens hverdag

En hverdag med tydelig struktur, stor forudsigelighed, tryghed og nærhed

Børn og unge der indskrives på Æblegården, har oftest brug for en hverdag præget af tydelig struktur, en stor grad af forudsigelighed, trygge og nærværende voksne.

Disse faktorer fremmer ro i barnets / den unges nervesystemet og er dermed vigtige grundsten for mobilisering af overskud til læring og udvikling.

På Æblegården har vi derfor indrettet vores hverdag på måder hvor vi ægger vægt på at skabe denne forudsigelighed, struktur, tryghed og nærhed for vores børn og unge – og dermed fremme muligheden for læring og udvikling, trods børnenes / de unges særlige behov.

Både socialpædagogisk behandlingsarbejde og undervisning af vores børn, kræver rummelige og omstillingsparate professionelle voksne, som samtidig anerkender børnenes forskelligheder, behandler dem individuelt og iværksætter det konkrete lærings- og udviklingsforløb, som bedst matcher barnet

Vores børn og unge motiveres i høj grad til udvikling og læring gennem succesoplevelser. Det betyder i praksis, at deres hverdag er præget af sociale samspil, faglige opgaver og ADL-træning, som ligger biologiske alder og alderssvarende niveau. Fokus er at få ro på deres nervesystem, erfare at succesoplevelser giver børnene /de unge den selvtillid, der ruster
dem til at håndtere udfordringerne  og fremme deres livsmestrings-potentiale.

I Æblegårdens hverdag vægters en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Et tæt samarbejde mellem barnets kontaktpædagog, øvrige pædagoger og lærerteamet. På tværs af skole og opholdsstedet tages altid afsæt i et samlet blik på barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale forudsætninger.

Hverdagens struktur

Morgen: fra kl. 7.00 – 8.15

 • står op og gør os klar til skoledagen
 • ordner mig på badeværelset
 • spiser morgenmad
 • Klar til skole: 8.00-8.15) tid alene på værelset (Voksen planlægning /overlevering)
Skoledagen: fra kl. 8.15 til 15.00
 • Modul 1: 8.15-10.00; Undervisning med pauser og frikvarter
 • 10-mad: 10.00-10.15; let menu
 • Modul 2: 10.15-12.00: Undervisning med pauser og frikvarter
 • Frokost: 12.00-12.30; Hjemmelavet varm menu
 • Stillepause: 12.30-13.10; tid alene på værelset (Voksne skriver journal)
 • Modul 3: 13.10-15.00; Undervisning med pauser og frikvarter
Eftermiddag /Aften: Fra kl. 15.00 – sengetid
 • 3-mad og Stillepause: 15.00-15.15; tid alene på værelset (Voksen planlægning / overlevering)
 • Eftermiddagen: 15.15-18.00; Mulighed for forskellige aktiviteter, pligter og fritidsaktiviteter ud af huset
 • 18.00-18.30: Aftensmad: Rugbrød og rester
 • 18.30-19.30: Stilletime på værelset (Voksne skriver journal)
 • 19.30-alderssvarende sengetid: Hygge med rolige aktiviteter

Om natten
En vågen nattevagt passer på os og hjælper os hvis vi vågner og har brug for hjælp eller omsorg