Bestyrelse og ledelse

Æblegårdens bestyrelse & ledelse

Æblegårdens Bestyrelse

Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder pr kalenderår.

  • Bestyrelsens formand: Jørn Frans Christensen
  • Bestyrelsens næstformand: Per Lunding
  • Bestyrelsens interne medlem: Rikke Jørgensen (pædagog)

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

2 medlemmer  dækker lokale interesser, indsigt i almenpædagogiske og samfundsmæssige spørgsmål, erfaring fra tilsvarende socialpædagogisk behandlingsarbejde og undervisning, indsigt i økonomiske og administrative spørgsmål.

1 medlem udpeges af og blandt fondens medarbejdere. En pædagog eller en lærer.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Æblegårdens ledelse

Leder: Anne Boye
Anne har været ansat på Æblegården siden 2019, i første omgang som Souschef med det ledelsesmæssige behandlingsansvar og blev indsat som leder i 2020.

Anne er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk. og har inden hun kom på Æblegården haft et mangeårigt virke som Lektor i psykologi og specialpædagogik ved UCL.

Stedfortræder: Lars Agerskov
Lars har været ansat på som socialpædagog på Æblegården siden 2003 og blev Stedfortræder i 2021 og har således været med til at forme og udvikle Æblegården gennem mange år.