Børn og Unge

Børn og unge – Velkommen til Æblegården

Overvejer du sammen med din familie og sagsbehandler om du skal bo og gå i skole på Æblegården, har vi her skrevet lidt, særligt til dig.

Hvad er Æblegården for et sted?

Æblegården er et hjem for børn og unge, for hvem det besluttes at man skal bo (anbringes) et andet sted end hos familien. På Æblegården kan du bo hvis du er mellem 7 år og 25 år. Du vil selvfølgelig også fortsat have et andet hjem, formentlig hos dine forældre eller andre nære voksne i dit liv. Sammen med din sagsbehandler aftales dit samvær med din familie, dvs. hvor tit du kan besøge dem i weekender og ferier – eller om det mere er dem der besøger dig på Æblegården

Sammenligner du Æblegården med andre institutioner, er vi et mindre sted, hos os kan der højst bo 12 børn og unge. 10 børn og unge kan bo på det der hedder opholdsstedet, hvor man kan bo indtil man fylder 18 år

Får jeg mit eget værelse?

Ja, på Æblegården får du dit eget værelse – og du får lov til at være med til at indrette det med, så det for dig bliver et rart sted at være.

Hvordan bliver min hverdag på Æblegården?

Når du flytter ind på Æblegården, har vi voksne besluttet hvem af os der bliver din kontaktpædagog. Det er din kontaktpædagog som er mest sammen med dig de første dage og hjælper dig med at indrette dit værelse, pakke ud og fortæller dig om din hverdag der venter – og ikke mindst, svarer på alle dine spørgsmål, som du kan have mange af, når lige du flytter ind

Når du flytter ind, har din sagsbehandler sammen med dig og dine forældre, lavet en plan med nogle mål for, hvad du særligt har brug for hjælp til på Æblegården. Æblegårdens voksne taler med dig og holder nogle møder hvor vi kigger på planen og hvor det bliver besluttet hvordan vi tror vi sammen med dig, bedst hjælper dig. Æblegårdens voksne gør alt hvad de kan for at du trives, lærer og udvikler dig bedst og mest muligt.

Når du flytter ind på Æblegården, bliver du også indskrevet på skolen. Æblegårdens pædagoger og lærere hjælper dig med at passe din skole.

Om eftermiddagen kan du gå til en fritidsaktivitet, hvis du har lyst og har overskud til det. Flere af Æblegårdens børn og unge går fx til ridning, fodbold, spejder, skydning og svømning. Du kan også lege el. hygge dig med de andre børn og unge, eller være med til aktiviteter, fx i vores multihal sammen med pædagogerne.

I din fritid / om eftermiddagen og i weekender på Æblegården, er der mange forskellige ting at foretage sig. Vi har en masse skøn natur på Æblegården, hvor der er mange muligheder for at komme ud og røre sig.

  • Vi har en stor fodboldbane
  • Vi har et ude-legeområde med bl.a. en stor trampolin og gynger
  • Vi har en Multi-sports-hal med multibane, bordtennis, forhindringsbane og meget andet.
  • Vi har en bålhytte, hvor vi kan lave mad over bål eller bage snobrød og hygge
  • Vi har en plantage, hvor der kan hygges eller bygges hule etc.
  • Er du gammel nok og klar til det, kan du få lov at slå græs på havetraktoren
  • Vi har en masse får som skal passes og fodres

Er du kreativ har vi også et meget stort kreativt værksted / billedkunstlokale, et stort træværksted og et smede-/traktorværksted. Så mulighederne er mange. Har du dage hvor du har brug for at trække for dig selv på værelset, så får du også lov til det.

Du er selv med til at vaske dit tøj i vaskemaskine. Alle børn og unge har en vaskedag. De voksne støtter og hjælper dig naturligvis i det omfang du har brug for det – og tilpasset din alder.

I weekender og skoleferier kan der være ture ud af huset. Her bliver dine og de øvrige børn og unges ønsker lyttet til, og så kigger vi på hvad der er muligt.

Har du en svær dag og der er noget du er ked af eller frustreret over, så kan du altid komme til Æblegårdens voksne for en snak, eller hjælp til fx at løse en konflikt.

Kan jeg gå i skole på Æblegården?

På Æblegården har vi også vores egen lille specialskole med plads til højst 12 elever, hvor du kan gå i skole, når du bor på Æblegården. På skolen kan du blive undervist fra 1.kl. til 10.kl., dette helt præcist med bøger og opgaver der passer til det du er klar til.

Måske du har haft nogle svære skoleoplevelser inden du kommer til Æblegården – det har mange af de børn og unge som flytter ind på Æblegården. Når du starter, snakker skolens lærere med dig og de voksne der kender dig, om hvordan du bedst hjælpes i gang i vores skole.

På Æblegården er skolen også andet end bøger. Undervisningen vil blive tilpasset dig og det du er klar til. Undervisning kan fx også være at hjælpe med at passe og fodre vores får og i foråret deres søde små nye lam – eller fx hjælpe med at lave mad sammen med en voksen.

Får jeg lommepenge og tøj?

Ja, på Æblegården får du både lommepenge og penge til tøj. Vores søde kontordame holder godt styr på dem og din kontaktpædagog hjælper dig med at styre hvad du bruger dem til. Hvor meget du får, afhænger af din alder. Der er nogle klare regler for dette som kommunerne bestemmer, som også gælder for dig, når du bor på Æblegården.

Bliver jeg smidt ud når jeg fylder 18 år?

Æblegårdens Bosted har 2 pladser og er til dem der ikke er klar til at flytte væk fra vores trygge rammer når man fylder 18 år. Her kan man bo indtil man fylder 25 år samtidig med at man efter 10. klasse tager en uddannelse, fx en STU i Fåborg-Midtfyn.

Se mere

På billederne her på hjemmesiden, kan du se vores hyggelige rammer, vores dyr og ting vi laver. Prøv fx at kigge i Galleri’et her.