Målgruppe

Æblegårdens målgruppe

Opholdsstedets målgruppe

Opholdsstedet er godkendt til at modtage børn og unge i alderen fra 7 til 18 år.
Vi har 10 pladser med Indskrivning jf. SEL § 66

Opholdsstedet indskriver børn og unge med nogle af følgende udviklingsudfordringer

 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt af fysisk, psykisk, aktiv, passiv karakter – herunder seksuelle krænkelser
 • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser – svag selvreguleringsevne
 • Vanskeligheder med at aflæse andre – svag /umoden mentaliseringsevne
 • Manglende eller lav selvtillid og svagt selvværd
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Intelligenskvotient i nedre normalområde med bl.a. indlæringsvanskeligheder som følge
 • Opvækstmiljø præget af misbrug og / eller psykisk sygdom
 • Opvækstmiljø præget af traumatiske oplevelser.

Bemærk: Vi indskriver ikke børn og unge med voldsom fysisk udadreagerende adfærd, voldsom selvskadende adfærd; fx egentlig cutterprofil eller svær anoreksi eller med personlighedsforstyrrede psykiatriske profiler.

Opholdsstedet er godkendt efter serviceloven: SEL § 66, stk. 1, nr. 5.

Skolens målgruppe

På skolen modtager vi primært børn fra opholdsstedet, men har også 2 pladser til dagelever. Skolen modtager elever i aldersgruppen fra 7 til 18 år, med indskrivning fra 1. til 10. klasse

Skolen modtager elever med nogle af følgende skoleudfordringer:

 • Har indlæringsproblemer grundet følelsesmæssige /psykiske årsager
 • Har en lav frustrationstærskel og reagerer herefter
 • Har en ustabil skolegang og måske flere skole/klasseskift med sig
 • Har negative /svære skoleoplevelser med sig
 • Har haft mange konflikter med tidligere klassekammerater
 • Har haft svært ved at være i sociale samspil
 • Har en forstyrret opmærksomhed og derfor svært ved at fastholdes i undervisningen
 • Har nedsat koncentrationsevne og afledes let

Skolen er godkendt efter lov nr. 412 af 26. juni 1998 om ændring af lov om folkeskolen. Dvs. Specialundervisning i dagbehandlings- og anbringelsessteder.

Bostedets målgruppe

Bostedet er godkendt til unge i alderen fra 16 år og frem til borgeren fylder 25 år. Som udgangspunkt er bostedets to pladser reserveret til Æblegårdens egne unge, som forud har været indskrevet en årrække på Æblegårdens opholdssted og som vurderes at kunne profitere af videre bostøtte og træning i vores kendte og trygge rammer.

Bostedet indskriver derfor unge med samme grundproblematikker og udfordringer ift. trivsel, læring og udvikling, som beskrevet under opholdsstedets målgruppe.

Bostedets 2 pladser er godkendt med fleksibel indskrivningsmulighed henholdsvis efter serviceloven: SEL § 66, stk. 1, nr. 5 – eller §107. Pladserne er primært tiltænkt unge der forud har været indskrevet i Æblegårdens opholdssted.