Forældresamarbejde

Et børneperspektiv som udgangspunkt

På Æblegården bestræber vi os på at inddrage barnets /den unges forældre og netværk.

Vores udgangspunkt i forældresamarbejdet er altid børneperspektivet. Vi har fokus på at understøtte, at barnets eller den unges forbindelse til familie og netværk holdes ved lige under en anbringelse under hensyntagen til barnets eller den unges bedste.

Forskning og evidens

Vi stiller os på forskning og undersøgelser, der minder os om, at det kan være hensigtsmæssigt, at vi som professionelle ikke har et for fastlåst billede af, hvordan gode relationer mellem forældre og børn skal se ud.

I en svensk undersøgelse (Andersson, G., 1995), foreslås følgende graduering hvor A er det højest opnåelige, mens D udgør det minimum, professionelle skal arbejde for:

  • Sørg for, at anbragte børn opretholder eller skaber gode relationer til forældre, søskende og andre pårørende.
  • Medvirk til at forbedre destruktive relationer
  • Sørg for, at barnet har kendskab til sin oprindelse, hvis der ikke er bæredygtige relationer.
  • Medvirk til, at de får et realistisk syn på deres forældre og familiens situation, og hjælp dem med at integrerehistorien.
  • Er det ikke muligt at etablere regelmæssig kontakt, så sørg for at barnet eller den unge får informationer og støtte til at opbygge en livshistorie.
    (Kilde: Håndbog om forældresamarbejde; Socialstyrelsen, 2012)

Se mere om vores forældresamarbejde her.