Medarbejdere

Professionel profil og rekruttering

Medarbejdere

På Æblegården vægtes fagligheden højt. Alle medarbejdere har derfor en relevant professionsfaglig uddannelse som enten Socialpædagog, lærer eller socialrådgiver og medarbejdere med erfaring og / eller et stort engagement i netop vores praksisfelt.

Vi har kun enkelte vikarer tilknyttet (3-4), disse er professionsbachelorstuderende. Primært pædagogstuderende og vi har stor succes med at fastholde vores tidligere studerende i en periode efter deres 6 mdrs. Praktik, hvorved de har fået en grundig oplæring og et godt kendskab til Æblegården – og ikke mindst vores børn og unge.

Nyansættelser

Som udgangspunkt ansættes medarbejdere med professionsprofil matchende stillingsbetegnelsen. I en samtid med rekrutteringsudfordringer vægtes fortsat højt, at nye medarbejdere besidder relevant kompetenceprofil, men at der kan ansættes kandidat med andre uddannelsesbaggrunde, som af ansættelsesudvalget vurderes at have en relevant professionsfaglighed og kompetencer, som matcher stillingen. Fx ansættelse af kandidater med en bachelor som lærer eller socialrådgiver i en pædagogstilling.

Ansættelsesudvalg

Æblegårdens ansættelsesudvalg bestrides som udgangspunkt af leder, stedfortræder, samt minimum én af Æblegårdens 2 MR/AMR’er.

Ved læreransættelse vil desuden Æblegårdens undervisningsleder /skolekoordinator deltage og evt. yderligere én medarbejder fra lærerteamet.