Kompetenceudvikling

Faglig udvikling er prioriteret

Kompetenceudvikling

Æblegården har klare mål for komplementerende intern og ekstern kompetenceudvikling med udgangspunkt i Æblegårdens børn og Æblegårdens samlede udvikling.

En løbende opkvalificering og dygtiggørelse af Æblegårdens medarbejdere prioriteres, således det kommer Æblegårdens børn og unge til gavn. Kompetenceudviklingens udgangspunkt er at sikre, at vi på Æblegården bedriver en tidssvarende praksis.

Kompetenceudviklingens aktiviteter har til formål at styrke medarbejdernes socialpædagogiske behandlingskompetencer og specialpædagogiske undervisningskompetencer, alt efter faggruppe og kernefunktioner. Der er desuden fokus på værdier, personlige og faglige kvalifikationer i annoncering efter nyt personale.

Intern kompetenceudvikling

Intern kompetenceudvikling varetages primært af Æblegårdens leder, der med en baggrund som lektor i psykologi og specialpædagogik, har gode forudsætninger herfor.

I samarbejde med medarbejdergruppen udvælges løbende ny relevant fagteori som læses og viderebearbejdes i en proces med fælles omsætning til Æblegårdens praksis og vores aktuelle behandlingsopgaver og udfordringer omkring stedets børn og unge.

Ekstern kompetenceudvikling

Hele eller dele af medarbejdergruppens tilmeldes løbende praksisrelevante kurser, hvorefter udbyttes sikres implementeret i vores praksis.