Behandlingskonferencer

Tværfaglige BehandlingsKonferencer og statusrapportforberedelse

Alle medarbejdere, ansat i pædagog og lærerstillinger, er inddelt i to tværfaglige behandlingskonferenceteams, som afvikles ugentligt.

På disse konferencer, drøfter vi vores behandlingsindsatser omkring de enkelte børn og unge, og det er her, der træffes beslutninger om justeringer af delmål i behandlingsindsatsen.

Ca. to mdr. forud for kommende statusrapport-deadline, tages barnet /den unge op på behandlingskonference, således kontaktpædagogen af teamet hjælpes til en grundig gennemgang af barnet, med henblik på udarbejdelse af en kvalificeret og grundig statusrapport.