Faglighed

Anerkendelse, respekt og forståelse

”Det er min opfattelse, at den grundholdning, som udtrykkes gennem anerkendelse, må være selve den kerne, som pædagogik er gjort af. I mødet med den anden må der være en anerkendelse, en respekt og en forståelse til stede.” (Axel Honneth)

På Æblegården ønsker vi at nære et socialpædagogisk behandlingsmiljø, hvor et godt arbejdsmiljø og høj faglighed går hånd i hånd. Et miljø hvor den etiske bevidsthed hos hver enkelt medarbejder er central for hverdagens faglige socialpædagogisk valg, og hvor evnen til etisk og fagligt at begrunde sådanne valg og handlinger, er kendetegnet for en god social- og specialpædagogisk praksis, og hvor dette afspejles i Æblegårdens faglige indsats og vores fælles arbejdsmiljø.