Socialpædagogisk Opholdssted, Intern skole og Bosted

Børnene, der visiteres til Æblegården, har gennemgribende udviklingsforstyrrelser emotionelt, motorisk, socialt og psykisk med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder til følge.

Indskrivning jf. SEL §§ 66 og 107

Opholdssted: 7-18 år
Bosted: 16-24 år
Skole: 1.-10. klassetrin

Vi bor i hjertet af Danmark – i Årslev midt på Fyn

Vi har døgnåbent, med kontortid 08.30 – 15.00.